Ekonomija

Prvi princip održivog razvoja je privredna sigurnost. To bi značilo da su troškovi koje kompanija proizvede manji od ostvarene dobiti, izmirivanje  poreza i dadžbina prema državi u datom roku, isplata plaća i doprinosa, te izmirivanje obaveza prema dobavljačima u dogovorenoj valuti. Kompanija Trgošped je započela svoju priču 1990. otvaranjem skladišta građevinskog materijala te sektora transporta. Do kraja 2014.godine su otvorene poslovne jedinice: Benzinska pumpa u ulici 311.Lahke Brigade, Građevinska operativa, Kamenolom Borovička stijena sa postrojenjima betonare i asfaltne baze, Maloprodajni objekat Baucentar, Benzinska pumpa u ulici Omera Maslića, Maloprodajni objekat Vrtni centar, te Benzinska pumpa u ulici Branilaca. Svaka od poslovnih jedinica je profitabilna i posluje neovisno o drugim jedinicama.