O nama

1990.
Osniva se proizvodno, trgovinsko i transportno društvo Trgošped d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, ulica Branilaca bb. Direktor i vlasnik Trgošped d.o.o. Kakanj je g. Iso Zaimović. Svoju djelatnost Trgošped je započeo sa dva kamiona, skladištem građevinskog materijala i šest stalno zaposlenih radnika.

1993.
Otvorena je prva benzinska pumpa. Poslovne djelatnosti se šire postepeno: osnovana je građevinska operativa, investirana su značajna sredstva u kupovinu cisterni, teretnih vozila i građevinskih mašina, kupljen je kamenolom “Borovička Stijena”, te započeta proizvodnja tehničkog kamena, betona i asfalta.

2011.
Otvoren je Baucentar, maloprodaja sa širokom ponudom građevinskog materijala u sklopu koje se nalazi i nova benzinska pumpa.

2013.
U krugu Baucentra je otvoren Vrtni centar, koji predstavlja jedinstveno mjesto u gradu za hobiste i profesionalce u poljoprivredi. U junu je otvorena i treća benzinsku pumpa u ulici Branilaca u Kaknju.

Danas Trgošped ima 181 stalno zaposlenih radnika i ima tendenciju stalnog rasta. Osnovne djelatnosti su izgradnja i održavanje puteva, maloprodaja i veleprodaja građevinskih materijala, nafte i naftnih derivata, te transport.

Naša misija je da pružimo kvalitetne proizvode i usluge, cijenom primjerene domaćim potrošaćima, te da zadovoljimo njihove potrebe na obostrano zadovoljstvo.

Direkcija Trgošped-a i benzinska pumpa u ulici Branilaca bb

Direkcija Trgošped-a i benzinska pumpa u ulici Branilaca bb