O nama

Proizvodno, trgovinsko i transportno društvo “Trgošped” d.o.o. Kakanj je organizacija u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Kaknju, ulica Branilaca bb. Direktor i vlasnik “Trgošped” d.o.o. Kakanj je gosp. Iso Zaimović. Preduzeće je osnovano i pravno registrovano 20.07.1990. god. Svoju djelatnost “Trgošped” je zapoceo sa 2 kamiona, skladištem građevinskog materijala i sa 6 stalno uposlenih radnika.

Poslovne djelatnosti “Trgošped”-a smo širili postepeno od osnivanja firme. Izgradili smo benzinsku pumpu, osnovali građevinsku operativu, investirali značajna sredstva u kupovinu cisterni, teretnih vozila i građevinskih mašina; kupili smo kamenolom “Borovička Stijena”, te smo osnovali proizvodnju tehničkog kamena, betona i asfalta. U 2011.godini smo otvorili Baucentar, maloprodaju sa širokom ponudom građevinskog materijala u sklopu koje se nalazi i nova benzinska pumpa. Početkom 2013.godine smo započeli gradnju Vrtnog centra u krugu Baucentra. U junu 2013.godine je treća benzinsku pumpa ugledala svjetlo dana u ulici Branilaca u Kaknju. Vrtni centar je započeo sa radom u septembru 2013.godine i predstavlja jedinstveno mjesto u gradu za hobiste i profesionalce u poljoprivredi.

Danas “Trgošped” ima 188 stalno uposlenih radnika i ima tendenciju stalnog rasta. Naše osnovne djelatnosti su izgradnja i održavanje puteva, maloprodaja i veleprodaja građevinskih materijala, nafte i naftnih derivata, te transport.

Naša misija je da pružimo kvalitetne proizvode i usluge, koji su svojom cijenom primjerni domaćem potrošaću, te da zadovoljimo njihove potrebe na obostrano zadovoljstvo.

Direkcija Trgošped-a i benzinska pumpa u ulici Branilaca bb

Direkcija Trgošped-a i benzinska pumpa u ulici Branilaca bb