Građevinska operativa

Poslovna jedinica Građevinska operativa osnovana je 1998. godine. Društvo “Trgošped” d.o.o. Kakanj se bavi izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom saobraćajnica, sanacijom klizišta, izgradnjom poslovnih objekata, izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom mostova.

Za izvođenje radova koristimo vlastite radne mašine, a posjedujemo, između ostaloga:

 • 8 utovarivača
 • 12 rovokopača
 • 4 buldozera
 • 2 skipa
 • 2 grejdera
 • 13 valjaka
 • 3 finišera

Dobili smo ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja (broj:UPI/03-23-2-329/12 AK i UPI/03-23-2-159/10) za oblasti:

 • Niskogradnja, donji dio ceste
 • Niskogradnja, gornji dio ceste
 • Visokogradnja, građevinsko-zanatski radovi

Poslovna zona Vrtlište Kakanj

Građevinski sektor naše firme se početkom ove godine preselio na novu adresu. Naime, u toku prošle godine je izgrađen novi objekat unutar Poduzetničke zone “Vrtlište”, uz ukupno ulaganje od  650.000,00 KM.

P1110654

Općina Kakanj ovih dana realizuje završne aktivnosti na uređenju Poduzetničke zone “Vrtlište”, koja se nalazi na istoimenom lokalitetu površinskog kopa i koja je već ranije izgrađena i infrastrukturno opremljena. Osim naše firme, na lokaciji Poduzetničke zone Vrtlište investirali su i: “Elektrovar” Kakanj (500.000 KM), “EU-Explosive” Zenica (410.000 KM) i “Delta Petrol” Kakanj (100.000 KM). Završne aktivnosti na uređenju ove zone odnose se na rješavanje odvodnje oborinskih voda čime će se steći uslovi za asfaltiranje unutrašnjih saobraćajnica u Poduzetničkoj zoni, što je planirano u narednom periodu.

Projekti našeg Građevinskog sektora, koji su vrijedni spomena, u 2015. godini:

 1. Zimsko održavanje puteva
  Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, naše preduzeće je vršilo zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih puteva . U obavezi smo bili da radove na zimskom održavanju izvršimo kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.
 2. Izgradnja zgrade za Rome na Vardi.
 3. Učestvovanje u izgradnji nove administrativne zgrade Općine Kakanj. Nova zgrada se sastoji od podzemnih prostorija sa 52 garažna mjesta, te 3 etaže. Projektovanje i nadzor radila je firma “Entasis” Zenica, radove u I fazi izvodio je konzorcij “ITC” Zenica i “Trgošped” Kakanj, a u drugoj fazi “ITC”.
 4. Naša firme je bila i jedan od većih sponzora prilikom izgradnje i opremanja Hemodijaliznog  centra Doma zdravlja u Kaknju. Cilj je bilo da se građanima Kaknja koji su zbog hemodijalize putovali u druge općine omogući da ovu vrstu medicinskog tretmana ostvaruju u svom gradu, čime su daleke i za zdravlje opterećujuće vožnje postale prošlost.
 5. Izgradnja puteva:
 • Tokom 2015. godine, na ulazu u gradsku jezgru izgrađena je nova saobraćajnica sa dvije trake, te novi kružni tok, a izvršena je i rekonstrukciji postojeće saobraćajnice na istoj lokaciji. Time je riješen dugogodišnji problem formiranja “jezera” usljed obilnih padavina na lokaciji kod Slastičarne “Egipat”. Vrijednost radova je iznosila 249.551,36 KM.
 • Izgrađena je i nova saobraćajnica ispod stadiona FK “Rudar”. Radi se o novom saobraćajnom rješenju kojim se skraćuje put vozilima, ali i pješacima, obzirom da je uz novu saobraćajnicu izgrađena i pješačka staza. Vrijednost radova je iznosila 394.700 KM.
 • U okviru aktivnosti na sanaciji gradskih saobraćajnica, realizirane su i aktivnosti na rekonstrukciji i proširenju saobraćajnice u ulici Osmana Džafića. U okviru ovih radova riješen je i problem neadekvatne rešetke u blizini ulaza u Spomen-park tragično stradalim rudarima, izvršeno je proširenje saobraćajnice do zgrade NTV IC, te izgradnja trotoara sa rukohvatom od zgrade IC-a uz ulicu. Vrijednost radova koji su realizirani u Rudarskoj ulici i ulici Osmana Džafića iznosila je 244.585,80 KM.
 • Tokom 2015. godine realizirani su i radovi na rekonstrukciji puta Zgošća-Tršće. Izvršeno je asfaltiranje sa proširenjem puta za 1 metar na dionici od mosta u Zgošći do raskrsnice za Crnač. Asfaltiranje je izvršeno i na lokalitetu Skenderovića. Realizirani su i radovi na sanaciji udarnih rupa, betoniranju odvodnih kanala, postavljanju nove zaštitne ograde, saniranju i farbanju postojeće ograde.