Kamenolom

Poslovna jedinica Kamenolom osnovana je 31.10.2002.godine, a 01.10.2003. godine je potpisan Ugovor o koncesiji za eksplataciono polje veličine 5,7ha. Eksplataciono polje kamenoloma krečnjaka “Borovačka Stijena” je prošireno 2011. godine na 12,38ha i shodno tome potpisan je Ugovor o koncesiji za narednih dvadesetpet godina.

Na Kamenolomu “Borovačka Stijena” su instalirana postrojenja za preradu i drobljenje kamena, betonara i asfaltna baza.