Asfaltna baza

Automatska asfaltna baza proizvođača “Okipp” Slovenija, tipa “A.B 120 VKM-5-VSM II” je instalirana 2006. godine na kamenolomu “Borovačka Stijena”. Baza ima snagu 700kW i proizvodni kapacitet 120t/h.

U ponudi imamo sljedeće proizvode:

  • BNS 22
  • BNS 32
  • BNHS 16
  • AB12
  • AB16

Sve recepture su rađene od strane Zavoda za saobraćaj GF Sarajevo, a po potrebi se mogu koristiti i recepture kupaca. Ispitivanje kvalitete dobijenog proizvoda vrši Zavod za saobraćaj GF Sarajevo.