Kakanj, BiH
+387 32 55 58 08
trgosped1@bih.net.ba

O nama

Naša priča je interesantna

Naša priča


20. jula 1990. godine osniva se proizvodno, trgovinsko i transportno društvo Trgošped d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, ulica Branilaca bb. Osnovne djelatnosti Trgošpeda su izgradnja i održavanje puteva, maloprodaja i veleprodaja građevinskih materijala, nafte i naftnih derivata, te transport roba.

Osnivanjem građevinske operative 1998. godine firma stječe iskustvo i u obavljanju svih građevinskih radova uključujući izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju saobraćajnica, sanaciju klizišta, izgradnju poslovnih objekata, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju mostova, te izvođenje rudarskih radova. Društvo posjeduje certifikat ISO 9001:2008, odobrenje za izvođenje rudarskih radova, licencu B za redovno održavanje, licencu za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja (niskogradnja i visokogradnja), licencu za transport naftnih derivata. Kamenolom Borovička stijena počinje sa radom 2003. godine što omogućava proizvodnju tehničkog kamena, betona i asfalta.

2011. godine otvoren je Baucentar, maloprodaja sa širokom ponudom građevinskog materijala u sklopu koje se nalazi i nova benzinska pumpa. U krugu Baucentra, 2013. godine otvoren je Vrtni centar, koji predstavlja jedinstveno mjesto u gradu za hobiste i profesionalce u poljoprivredi. U junu je otvorena i treća benzinska pumpa u ulici Branilaca u Kaknju.

S vremenom, društvo je razvilo i zavidan vozni park te posjeduje utovarivače, bagere, kombinovane mašine, buldoždere, grejdere, valjke, finišere, kamione, dampere, miksere, labudice, cisterne za cement, gorivo i bitumen, kran i sl.

Danas Trgošped ima 189 stalno zaposlenih radnika i ima tendenciju stalnog rasta.

Najbolji smo u...

Građevina
70%
Veleprodaja
80%
Transport
95%
Trgovina
75%

Bitni datumi

1990.
Osniva se proizvodno, trgovinsko i transportno društvo Trgošped d.o.o. Kakanj.

1993.
Otvorena je prva benzinska pumpa u Ul. 311. Lahke Brigade bb.

1998.
Osnovana je građevinska operativa, investirana su značajna sredstva u kupovinu cisterni, teretnih vozila i građevinskih mašina.

2003.
Otvaranje kamenoloma Borovička stijena

2004.
Instalirana je Betonara

2005.
Puštena u pogon Asfaltna baza

2011.
Otvoren je Baucentar i nova benzinska pumpa.

2013.
Otvoren Vrtni centar i sjedište firme se seli u novu upravnu zgradu u sklopu koje je i treća benzinska pumpa

2016.
Gradimo vlastiti objekat u Poduzetničkoj zoni Vrtlište gdje je smještena Građevinska operativa i Transport.

2018.
Otvoren salon keramike Walls&Floors

Dobro došli