Kakanj, BiH
+387 32 55 58 08
trgosped1@bih.net.ba

Opis

Trgošped d.o.o. Kakanj ima širok raspon proizvoda kamenih agregata krečnjačkog porijekla namijenjenih za potrebe građevinske, metalurške i ostalih industrija koje koriste frakciju u svom proizvodnom procesu. Osnovni proizvodi na našem kamenolomu “Borovačka Stijena“ su filer, tampon i kameni agregati različitih granulacija. Preradom mineralne sirovine-pijeska, dobijamo vrlo kvalitetne frakcije kamenog agregata. Kamen krečnjačkog porijekla sa kamenoloma „Borovačka stijena“ kod Kakanja ima različita područja primjene u oblasti građevinarstva, a u zavisnosti od njegove granulacije se koristi kao materijal za izradu transportnih betona i izradu svih vrsta asfaltnih mješavina baziranih na krečnjačkom kamenu, te za izradu gornjih i donjih nosivih slojeva na cestama svih razreda saobraćajnog opterećenja.

Automatska betonara proizvođača “Elba Werk” Njemačka, tipa “ECM 38B III AS” je instalirana 2004. godine na kamenolomu “Borovačka Stijena”. Betonara ima snagu 50 kW i projektovani kapacitet 38 m3/h. U ponudi su slijedeći proizvodi: MB10, MB20 (0-16, 0-20, pumpani), MB30 (0-16, 0-22, pumpani), MB40 (0-16, 0-22, pumpani). Posjedujemo 3 miksera za prijevoz betona, te smo u mogućnosti ponuditi i isporuku istog.

Automatska asfaltna baza proizvođača “Okipp” Slovenija, tipa “A.B 120 VKM-5-VSM II” je instalirana 2006. godine na kamenolomu “Borovačka Stijena”. Baza ima snagu 700 kW i proizvodni kapacitet 120 t/h.

Detalji