Kakanj, BiH
+387 32 55 58 08
trgosped1@bih.net.ba

Opis

Automatska betonara proizvođača “Elba Werk” Njemačka, tipa “ECM 38B III AS” je instalirana 2004. godine na kamenolomu “Borovačka Stijena”. Betonara ima snagu 50 kW i projektovani kapacitet 38 m3/h. U ponudi su slijedeći proizvodi:  MB10, MB20 (0-16, 0-20, pumpani), MB30 (0-16, 0-22, pumpani), MB40 (0-16, 0-22, pumpani). Posjedujemo 3 miksera za prijevoz betona, te smo u mogućnosti ponuditi i isporuku istog.

Sve recepture su rađene od strane SAC Testing & Consulting d.o.o. Sarajevo, a po potrebi se mogu koristiti i recepture kupca. Ispitivanje kvalitete vrši SAC Testing & Consulting d.o.o. Sarajevo GF Sarajevo.

Detalji