Kakanj, BiH
+387 32 55 58 08
trgosped1@bih.net.ba

Opis

Kamen je važan sastojak u proizvodnji mnogih proizvoda. Proizvodi na bazi kamena imaju značajnu ulogu u svim proizvodnim granama i koriste se svakodnevno, počevši od kuće u kojoj se budimo, hrane, vode, pa do večernjeg pranja zubi pred spavanje.  Kamen je najkorišteniji građevinski materijal u svijetu: glavni je sastojak u betonu, cementu, malteru, gipsu, pločicama, estrihu…

Trgošped d.o.o. Kakanj ima širok raspon proizvoda kamenih agregata krečnjačkog porijekla namijenjenih za potrebe građevinske, metalurške i ostalih industrija koje koriste frakciju u svom proizvodnom procesu. Osnovni proizvodi na našem kamenolomu “Borovačka Stijena“ su filer, tampon i kameni agregati različitih granulacija. Preradom mineralne sirovine-pijeska, dobijamo  vrlo kvalitetne frakcije kamenog agregata. Kamen krečnjačkog porijekla sa kamenoloma „Borovačka stijena“ kod Kakanja ima različita područja primjene u oblasti građevinarstva, a u zavisnosti od njegove granulacije se koristi kao materijal za izradu transportnih betona i izradu svih vrsta asfaltnih mješavina baziranih na krečnjačkom kamenu, te za izradu gornjih i donjih nosivih slojeva na cestama svih razreda saobraćajnog opterećenja.

Detalji